Opiskele kuvien avulla - työtehtäviä skuuppi- ja verkkolehdissäEditoin työtehtävät myös tänne siten, että puhutaan yleensä verkkolehdistä ja verkkosivuista, koska eivät kontekstityökalut ja muut ideat sovellu pelkästään skuuppilehtien tutkimiseen. Yle on avannut Kielikoulun, jossa on suuri määrä videoita teksteineen. Olen mielestäni tehostanut opiskelua esittämällä kuinka videoiden tekstejä voi myös tutkia kontekstityökalulla. Täällä on selkouutisten avulla opiskelemisesta.

Tässä on paljon ideoita - jo yksikin riittää, jos se auttaa.

On tärkeää voida siirtyä skuuppilehtien kaltaisessa laajassa materiaalissa sujuvasti minne tahansa. Siihen auttaa tämä idea aikamatkasta.

Assosiaatiot ja johtaminen ei-tieteellisesti on suositeltua opiskelutekniikkaa. Oppitorilla on paljon sanalistoja, joiden sanoista kannattaa keksiä toisia sanoja myös eri sanaluokkiin. Juttu aiheesta.

On tullut oikolukusanasto ja sanojen korjaus ns. verkkolomakkeissa.

Uusin harjoitustehtävätyyppi on keskustelu/puhe/kommunikaatioharjoitus, josta tein jutun tänne.

Voit jakaa asian, sanan, kielioppiasian, jonka opit, kertasit tai opetat toisille.

Keskity pelkästään perusmuotoon ja ota kaikki yhden skuuppijutun sanat ja hae perusmuodot ym. Selkokorpuksessa voi opiskella perusmuotoja, sanaluokkia ja perusmuotoja.

Uusi on myös rajattomasti verbiharjoituksia.

Voit pelkästään katsoa kuvia ja keksiä niihin sopivia verbejä. Samalla tulet keksineeksi lauseita.

Lähde kuvalliselle aikamatkalle - skuuppilehdet kaiken hakukoneena ja mene sivulle n.

Kääntäjän käytöstä apuopettajana - käännä vain sana sieltä, toinen täältä.
Jos maahanmuuttajalla on kännykässään tms. päällä säätö, että kaikki näkyy heti omalla kielellä, se ei mielestäni suomen opiskelua. Se käy kyllä, jos pitää heti ottaa jostakin asiasta selvää. Suomea opiskellaan mielestäni suomenkielisessä kontekstissa, sana kerrallaan. Kääntäjässä on kontekstikääntäjä, jolla voi kääntää jopa sanan kerrallaan, samoin kontekstityökalulla voi tutkia sanaa kerrallaan ja yrittää itse tehdä prosessia.

Hieno luukkutehtävägeneraattori, joka sopii hyvin myös skuuppilehtiin. Kuvat onnistuvat myös.

Tekstin virheyttäjällä voi helposti copypastaamalla laatia eritasoisia harjoituksia.

Tässä on eräitä työtehtäviä, jos opiskellaan suomea Lehti-skuuppien avulla. Lehdet I ja II

Laajoissa skuuppilehdissä on hankala selata sivu kerrallaan, ei jaksa mennä kovin kauas. Laitoin sivun/aukeaman hakemiseen hakukoneen kumpaankin lehteen. - Laitoin ne kuitenkin kruksin taakse piiloon jakotiedostossa.

Voi myös hakea helposti asioita ja lauseyhteyksiä. Kirjoita hakusana osoiteriville rämpsyn perään ja paina Enter.

Tutustu klikkaussanakirjaan, googletukseen ja kontekstityökaluun. Googlen Kääntäjä toimii erillisenä kontekstityökaluna myös android-järjestelmässä.

Tänne on kerätty paljon yleisiä tietokone-ja nettivinkkejä.

Juttu kätevästä työkalusta, jolla voi muuttaa olemassa olevia tekstejä. Kun on tehnyt muutoksen problematisointimielessä, voi ottaa kuvankaappauksen ja jakaa vaikka Whatsappissa. Ideana voi olla, että toisen pitää ottaa selville, mitä on muutettu.

Maahanmuuttajat voivat harjoitella suomen ymmärtämistä. Sanoista saa selville perusmuoto-hakusanat. Kontekstityökalulla voi hakea vaikka kuinka paljon lisätietoa ja ymmärrystä.

Selkouutisten pohjalta opiskelu esim. maahanmuuttajakoulutuksessa saattaa olla laiminlyöty - juttu aiheesta. Skuuppilehdet ovat tavallaan selkokieltä, koska tekstin määrää on vähennetty.

Skuuppijuttuja voi tutkia ihan yhtä hyvin androideilla, vaikka niissä ei ole samaa kontekstityökaluaggregaattia kuin pc:ssä. Googlen kääntäjä on oivallinen kontekstityökalu ja hakukoneita saa helposti esille otettaviksi laittamalla ne alku/aloitusnäyttöön. 

Scoop.it-lehdet ovat oivallisia tietolähteitä, koska niihin on kertynyt artikkeleita paljon kahdeksan vuoden aikana. Voit hakea sisältöjä myös suomeksi tästä yleisestä hakuruudusta. Kokeile tunnetuilla ihmisillä, asioilla, paikoilla, ilmiöillä...

Ideoita, vinkkejä - kaiken voi jakaa kuvankaappauksella tai keskustelemalla WhatsApp-ryhmässä. Jokaisessa kuratoinnissa on erillinen osoite, jonka voi jakaa. Silloin juttu löytyy, vaikka kuratointeja on puoli miljoonaa.
 • Kerro omin sanoin jutun sisältö.
 • Millaisia tageja laittaisit jutuille. Tagit ovat aiheita, teemoja, käsitteitä...
 • Hae yhdeltä aukeamalta itsellesi uusia sanoja.
 • Kuvaile mitä on kuvassa.
 • Voit vaikka WhatsAppissa copypastata kuvan ja kirjoittaa lyhyesti kuratoinnin sisällön omin sanoin. Teet uuden kuratoinnin eli tiivistelmän.
 • Toinen vaihtoehto on, että otat vain kuvan ja kirjoitat siitä omaperäisen tekstin.
 • Kolmas ehdotus on, että teet tiivistelmän itse kuvaan muutamalla sanalla. Lunapic on siihen sopiva.
 • Aivan samoin voit ottaa kuvan mistä tahansa ja copypastata sen WhatsAppin syöttöruutuun ja tekstiksi tehdä oman kuratoinnin tai ihan omaperäisen jutun - kirjoittaa pelkästä kuvasta.
 • Googlen Earth View:sta on oma taginsa, mutta täällä on tiivistettynä mm. työtehtäviä ja pohdittavaa kuvien analysoimiseen.
 • Ymmärrätkö otsikon merkityksen. Tee käännös. Jos et ymmärrä joka sanaa, yritä kaikin mahdollisin keinoin. Mitä keinoja on käytettävissä?
 • Samalla kun tutkii otsikoita muutenkin, voi myös tavuttaa niitä ja tarkistaa Tromsan tavuttajalla.
 • Löysin uuden laajennuksen, joka tekee linkkien tutkimisen kontekstityökalulla vielä helpommaksi kuin sovelluskaupasta kadonneella oli. Teen siitä uuden jutun.
 • Älä käännä koko kappaletta heti kääntäjällä vaan yksittäisiä sanoja ja vertaa niitä asiayhteyteen.
 • Kannattaa keskustella ensin kuvista
 • Kerro miten sinun mielestäsi jutun kuva liittyy koko artikkeliin. Mitä kuva kertoo? Lisää kuva-analyysista
 • Paras opiskeluvihje - kerro omin sanoin jutun sisältö
 • Jakakaa kuva ilman tekstiä ja kertokaa, mitä siinä on tai luulette olevan. Vasta lopuksi katsotaan, mistä juttu todellisuudessa kertoo.
 • Mitä kuva sinulle kertoo. Kuka tai mikä siinä on. Kertooko kuva saman asian kuin otsikko? Onko kuva sensaatiota tavoitteleva? Voit vaihtaa kuvan, jos reskuuppaat jutun.
 • Voit ottaa kuvan osoitteen ja kirjoittaa kuvasta oman juttusi.
 • Keksi kuvasta verbi, substantiivi ja/tai adjektiivi ja perustele toiselle.
 • Entä ingressi eli jutun kärki, joka on yleensä jutun alussa? Mitä lisäisit siihen. Jos sinulla on Scoop.it-tili, voit uudelleen skuupata jutun, vaihtaa kuvan ja tekstin. Tee se, jos katsot asialliseksi. Kokeile muuttaa otsikon aikamuotoa.
 • Keksi kysymyksiä jutusta ja tee yhteistyötä jonkun toisen kanssa. Mitä jutussa väitetään tai tuodaan esille? Miksi juttu on tehty? Toinen vastaa.
 • Tee monivalintakysymyksiä.
 • Mikä jutussa on se uutinen tai kiinnostavuus, että se on kannattanut tehdä?
 • Jos jutussa on mielipiteitä, oletko samaa vai eri mieltä. Perustele. Onko juttu totta?
 • Kirjoita otsikko ja ingressi selkokielellä tai toisin sanoin.
 • Keksi vaihtoehtoja otsikolle.
 • Kokeile vaikka otsikkoa - yritä saada ilmaistua sama asia ilman että käytät samoja sanoja. 
 • Keksi mahdollisimman monelle sanalle synonyymejä.
 • Hae taivutusmuodoissa oleville sanoille perusmuotoja ja ns. sanakirjamääritelmiä.
 • Etsi eri sanaluokkiin kuuluvia sanoja ja tee luettelo.
 • Ota virkkeitä - vaikka otsikoita ja hae kaikkien sanojen sanaluokka. Mieti ensin, sitten tarkistat.
 • Analysoi skuuppiotsikon verbit.
 • Tavuta sanoja tai koko otsikko. Tarkista kontekstitavuttajalla.
 • Etsi transitiivi- ja intransitiiviverbejä. Kokeile onko samasta kantasanasta molempia.
 • Kokeile objektin sijoilla, mitä ne ilmaisevat.
 • Hae astevaihtelusanoja.
 • Onko juttu jotenkin mielestäsi puolueellinen tai yksipuolinen? Kerro miksi.
 • Onko otsikossa tai jutussa sellaista, jota ei voi sanoa ääneen? Voi olla kyse ns. poliittisesta korrektiudesta.
 • Voit itsekin olla poliittisesti epäkorrekti - älä levitä sitä. Joskus voi ajatella asioita, mutta on epäkohteliasta vaikka kirjoittaa sitä somessa. On hyvä tiedostaa etiikka ja moraali. Mikä on moralismia?
 • Voit olla suorapuheinen, vaikka ei sitä kannata netissä levittää.
 • Hyvässä otsikossa pitäisi olla jokin tuore tai yllättävä sana tai ilmaisu. Mikä olisi hyvä sana oppia kyseisessä otsikossa?
 • Otsikossa voi olla jokin sanaleikki tai kaksimielisyys tai viittaus, onko?
 • Keksi kysymys, johon otsikko on vastaus.
 • On paljon kuuluisista henkilöistä kertovia juttuja. Yritä kertoa jostakin ihmisestä mainitsematta häntä nimeltä. Toiset arvaavat.
 • Miten haluaisit muuttaa jutun sisältöä tai otsikointia?
 • Tee jutusta sellainen versio, jossa merkitys muuttuu. Se voi olla ironiaa tai jopa valetta. Anna juttusi toisen luettavaksi ja anna hänen arvata, mitä olet muuttanut. Sen voi jakaa WhatsAppissa.
 • Käännä lauseita omalle kielellesi. Keskustele asiasta jonkun kanssa, joka ymmärtää samaa kieltä. Voit kääntää myös toisin päin. Voit tehdä raakakäännöksen Googlen Kääntäjällä ja parannella sitä.
 • Työtehtävä - paras
 • Hae eri verbityyppien edustajia ja taivuta niitä, tarkista kontekstityökalulla.
 • Tutki mikä on otsikon aikamuoto. Kokeile muuttaa sitä. Voiko ja mitä se saa aikaan?
 • Tee otsikko kielteiseksi, kysyväksi, myös muissa tapaluokissa.
 • Kokeile aktiivia ja passiivia. Miten merkitys ja sävy muuttuvat?
 • Keksi kuvista lauseita eri aikamuodossa, myös tapaluokissa.
 • Pohdi mitä yllä ehdotetut muutokset saavat aikaa, sopivatko ne, miltä lauseet tuntuvat?
 • Tee otsikko harhauttavaksi tms.
 • Hae vaikka kontekstityökalun kuvahaulla mistä tahansa sanasta kuvia ja keskustele kaverin kanssa, mikä kuvittaa sanaa parhaiten.
 • Tee tietokilpailukysymyksiä skuupit virikkeenä. Voit laittaa vastaukset myös monivalintana.
 • Hae otsikoista mukavia, mojovia sanontoja ja tee niistä listaa.
 • Ota jokin hyvä kuva skuupeista ja lähetä se musiikin ja tekstin kera WhatsAppissa. Täällä on ohjeita.
 • Voit ottaa skuupeista kuvankaappauksia, ja suoraan kuviin voi kirjoittaa kommentteja viemällä se Lunapiciin. Tekstejä saa myös laitettua vinoon. Tee tai meemitekstejä tai kylttejä kuviin Lunapicilla.
 • Lunapicissa on paljon hienoja fontteja, joilla voi myös ilmaista.
 • Laadi teksteistä ns. luukkutehtäviä toisille verkossa ratkaistavaksi.
 • Miten yksittäiset sanat taipuvat?
 • Opiskelijoiden pitäisi oppia kriittisyyttä. Sano puolesta ja vastaan jutun aiheesta, henkilöistä tai tyylistä.
 • Etsi/päätä mistä tahansa kuratoinnista sinulle uusi tai mielenkiintoinen sana. Perustele.
 • Ota erilaisia liitepartikkeleja ja kokeile liittää niitä otsikkojen sanoihin. Mitä ne silloin ilmaisevat. Mihin kysymyksiin ne ovat silloin vastauksia?
 • Entä kieltosana. Millaisiksi otsikot tulisivat, jos liittäisit niihin kieltosanan tai -muodon tai päinvastoin? Pääasia on että manipuloit lausetta, silloin osaat kieltä.
 • Kokeile sanojen johtamista. Keksi samasta sanasta toisen sanaluokan sana tai samankin, joka tarkoittaa hieman eriä - esim. frekventatiiviverbit. Johtamisen ja tarkistuksen voi tehdä kontekstityökalun hakuruudussa, mihin sana valittaessa menee.
 • Hae sanoille lauseita selkokorpuksesta ja muistakin korpuksista. Voit tehdä lauselistoja kuten täällä.
Omin sanoin kertomista - pari uutta näkökulmaa

Oppija/osanottaja saa katsoa hetken yksittäistä kuratointia. Hän panee sen syrjään ja kuvailee nyt omin sanoin jutun sisältöä. Mistä siinä oli kyse.

Alias-tyylinen arvuutus: Kaikki ovat samalla aukeamalla, jossa pc:ssä on yleensä 24 kuratointia. Yksi vuorollaan kertoo jotain vähän kerrallaan yhdestä tietystä kuratoinnista, jota toiset eivät tiedä etukäteen. Toiset yrittävät arvata.

Voi myös lähettää pelkän kuvan. Osanottaja yrittää keksiä, mistä siinä on kyse. Kun tekstit on sitten myöhemmin saatu, tietää paljon enemmän.

Kuvat voi irrottaa kokonaan kontekstistaan. Voi käyttää vaikka Lunapicia ja tehdä kuvaan tekstejä - sanoittaa kuvia. Ei tarvitse olla mitään yhteyttä alkuperäiseen juttuun. Kuvat voi vaikka tallentaa omalle koneelle kansioihin.

Voit myös käsitellä kuvaa (ilman kontekstia) Kuikka-Koposen tapaan eli liittää siihen läpinäkyvän kuvan, jolloin kuvaan voi tulla huumoria tai maagisuutta.

Puoli miljoonaa otsikkoa ymmärrettävissä

Miten Scoop.it-kuratointeja työtehtävineen voi jakaa ja käsitellä WhatsAppissa

Täällä on työtehtäviä, joita kehitin blogiin 10 vuotta sitten. Jotkut voivat sopia myös Scoop.it-artikkeleihin.

Tällä luukkutehtävägeneraattorilla voi helposti kaikista teksteistä mutta myös Scoop.it-jutuista laatia verkossa toimivia tehtäviä.

Täällä on uusi työkalu, jolla voi interaktiivisti lisätä tekstejä kuviin hotspotien taakse, jolloin tekstiä mahtuu paljon. Voi jakaa WhatsAppissa. Jos sitä käyttää tietokoneelta, kuvat avautuvat selaimessa, jossa voi silloin myös hyödyntää kontekstityökalua.

Scoop.it:n kuva-aarteen käyttö

Meemitekstien lisääminen kuviin

Lunapicilla voi lisätä meemitekstejä mutta myös yksittäisiä sanakylttejä.

Puhutaan ensin kuvista

Kääntäjän käytöstä

Tee käännöksiä Googlen kääntäjällä ja kerro, mikä meni pieleen. Miten sinä olisit kääntänyt? Jaa käännöksesi ryhmässä ja keskustele sen ongelmista.

WhatsAppin käyttö opiskellessa Scoop.it-juttujen avulla


Jos haluaa kirjoitustilan, voi käyttää ihmelehtiötä, jota ei voi tallentaa. Siinä on tilaa tutkia sanoja. Kuvaruudun voi jakaa kahteen osaan, toisessa ihmelehtiö, toisessa sanoja sisältäviä ja tuottavia sivuja kuten Kielitoimiston sanakirjan arpoja tai vastaavia. Osia voi suurentaa halutessaan.

Käsitteitä

Mene johonkin skuuppiin, jossa on kuva ja keksi jokin sana, joka liittyy jotenkin siihen. Se voi olla ala- tai yläkäsite, synonyymi, vastakohta tai edes jotenkin aiheeseen liittyvä. Sinun pitää keksiä selitys, miten se liittyy kuvaan. Ratkojat-sanakirja ja sanaristikot on esimerkki tuollaisista liittyvistä sanoista.

WhatsAppin ja Whiteboard.fi:n ja vastaavien sekä niiden yhtäaikaisella ja rinnakkaisella käytöllä voi opiskella etänä myös ryhmissä.