18.6.13

Lihasten nimityksiä (verkosta poimittua)


Lihasryhmät (suomi-englanti)Niska = Neck
Epäkkäät = Traps
Olkapäät = Shoulders
Rinta = Chest
Hauikset = Biceps
Kyynärvarret = Forearms
Ojentajat = Triceps
Yläselkä = Upper Back
Alaselkä = Lower back 
Vatsalihakset = Abs 
Reidet = Thighs
Etureidet = Quadriceps 
Takareidet = Hamstrings

Lihasryhmät tarkemmin (en-fi)
Trapezius (Traps) = Epäkkäät 
Rhomboids (Upper back) = yläselkä
Latissimus Dorsi ("Lats" / Side back) = selän sivut
Erector Spinae (back) = Selkä (alaosa/keskiosa)
Chest (Pecs) = Rinta
Shoulders (Deltoid) = Olkapäät
Biceps = Hauikset
Forearms = Kyynärvarret
Triceps = Ojentajat
Abdominals (Abs) = vatsat (suorat)
Obliques (Waist / side) = vinot vatsat
Glutes (Buttocks) = Pakarat
Thighs = Reidet 
Abductors (Outer Thigh) = Loitontajat (reiden ulkosyjä)
Adductors (Inner Thigh) = Lähentäjät (reiden sisäsyrjä)
Hamstrings = Takareidet
Quadriceps (Quads) = Etureidet
Calves = Pohkeet

Selvennyksiä 
External: Ulkoiset
Internal: Sisäiset
Anterior: Etumainen / etu-
Posterios: Taaimmainen / taka-
Medial: Keski- / sisäpuolinen
Major: Suuret
Minor: Pienet
Lateral: sivu- / sivusuuntainen
Obliques: Vinot
Abductor: Loitontaja
Adducttor: Lähentäjä

Tarkkoja nimikkeitä lihaksille:
Trapezius (traps): Epäkäs
Serratus Anterior: Etumainen sahalihas
Pectoralis Major: Rintalihas
Anterior head: Olkapään etuosa
Middle head: Olkapään yläosa
Posterior head: olkapään takaosa
Trapezius (traps): Epäkäs 
Infraspinatus: Alempi lapalihas
Teres Minor: Pieni liereälihas
Teres Major: Suuri liereälihas (siivet)
Latissimus Dorsi: Leveä selkälihas
Erector Spinae (+Thoracolumbar fascia): Selän ojentajalihas
External Obliques: Vinot vatsat
Rectus Abdominis: Syvät vatsalihakset 
Internal obliques: Syvät vinot vatsat
Tensor Fasciae latae: pieni peitinkalvon jännittäjälihas
Sartorius: Räätälinlihas
Pectineus: Harjannelihas
Adductor (logus/brevis/magnus): Lähentäjälihas (pitkä/lyhyt/iso)
Gracilis: hoikkalihas
Semitendinosus: Puolijänteinen lihas 
Semimembranosus: puolikalvoinen lihas
Vastus Medialis: Sisempi reisilihas
Rectus Femoris: Suora reisilihas
Vastus Intermedius: Keskimmäinen reisilihas (piilossa)
Vastus Lateralis: Ulompi reisilihas
Biceps Femoris: Takaraisi (kaksipäinen reisilihas) 
Gastrocnemius: Kaksoiskantalihas (pohje yläosa)
Triceps Curae: Pohjelihas
Soleus: Leveä kantalihas (pohje alaosa)
Calcaneus: Akillesjänne
Tibialis Anterior: Etusäärilihas
Peroneus Brevis & Longus: Jänteet (nilkan koukistaja ja ojentaja)

Extensor Digitorum longus: Varpaiden ojennusliikeen suorittaja (dorsifleksori)
Flexor Hallucislongus: Isovarpaan koukistaja
Gluteus Medius: Pakara (yläosa)
Gluteus Maximus: Pakara


http://gofitandhealthy.com/wp-content/uploads/2012/01/Bodyweight-Exercise-Muscle-Diagram.jpg

Ei kommentteja: